Corona update   |  Lees online
Volg Ter Zake: Twitter   Twitter   Linkedin
   
 
Beste ondernemer,

Het zijn onzekere tijden en wij begrijpen dat u zich zorgen maakt over uw gezondheid en die van uw werknemers maar ook over de toekomst van uw bedrijf. We realiseren ons heel goed dat de gevolgen van de COVID-19 crisis veel ondernemers direct in financiële problemen kan brengen.

Vanuit Gemeente Zoetermeer en Ter Zake het Ondernemershuis willen wij u informeren en duidelijkheid verschaffen over de gemeentelijke en landelijke steunmaatregelen.
 
Aanvraag Tozo regeling nu direct via gemeente
De gemeente Zoetermeer voert de Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers (Tozo) uit voor ondernemingen gevestigd in Zoetermeer. De Tozo-regeling kan vanaf 15 april worden aangevraagd via www.zoetermeer.nl/tozo.

Let op: heeft u vóór 14 april al een aanvraag gedaan via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)? Dan hoeft u niet opnieuw een aanvraag in te dienen.
 
Gemeente biedt ondersteuning
De gemeente Zoetermeer verzoekt u om contact op te nemen bij (financiële) problemen om samen te kijken naar de mogelijkheden en om u de weg te wijzen naar de juiste instanties. Dat kan via telefoonnummer  14 079 toets 3.
De gemeente Zoetermeer wil u graag waar mogelijk ondersteuning bieden.

Informatie
Wij geven u mee om regelmatig de website van de gemeente Zoetermeer en Ter Zake het Ondernemershuis te raadplegen. Deze pagina’s worden (bijna dagelijks) aangepast met de meest actuele informatie voor ondernemers. Actuele informatie over de landelijke regelingen voor ondernemers vindt u bij het coronaloket van de KvK of de Rijksoverheid.
 
Uitbreiding noodpakket: coronaregeling voor flexwerkers
13 april - Het kabinet gaat alsnog een apart vangnet optuigen voor flexwerkers die in de coronacrisis ontslagen zijn maar geen uitkering krijgen.

Aan een optuigen van een regeling wordt momenteel gewerkt met de verwachting dat aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van maandag 20 april. Zodra er meer informatie beschikbaar komt wordt u geïnformeerd.
 
Vastgoedpartijen en retailers bereiken Steunakkoord
Belanghebbenden in het vastgoed en de retail hebben vrijdag 10 april overeenstemming bereikt over maatregelen die de economische pijn evenwichtig verdelen.
Lees hier het gehele bericht (bron: PropertyNL, 13 april)
 
ERRATUM: Eenmalige bijdrage voor lokale en regionale media
Afgelopen vrijdag bent u geïnformeerd over het tijdelijke steunfonds voor lokale en regionale media. Op de website van het Kamer van Koophandel coronaloket stond een verkeerde einddatum vermeld. Dit is gemeld en inmiddels gecorrigeerd.

De juiste tekst luidt: Aanvragen kan tussen 11 april en 19 april bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De vergoeding geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart. Het eenmalig toegekende bedrag is bedoeld voor een periode van 3 maanden.

De voorwaarden van bovengenoemde en andere regelingen staan hier: Check je regelingen (bijgewerkt 14 april).
 
Veelgestelde ondernemersvragen over corona
Dagelijks bellen duizenden ondernemers het KVK Coronaloket met vragen over regelingen, personeel, sluitingsregels, etc. De belangrijkste vragen en antwoorden voor ondernemers vind je op deze pagina die dagelijks wordt bijgewerkt.
 
Blijf gezond!

Team Ter Zake Het Ondernemershuis
 
Disclaimer: Alle pagina’s in deze nieuwsbrief zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Ter Zake Het Ondernemershuis geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de geboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.
 
 

Meld u nu aan voor de Coronavirus update met maatregelen voor ondernemers!

Ja, ik meld mij aan

Heeft u acute financiële problemen? Laat het de gemeente Zoetermeer weten. U kunt de gemeente bereiken op

14 079 toets 3.  Bel gerust!

Er is een team dat direct uw vraag kan beantwoorden of u wegwijs kan maken naar de juiste instanties.

Mailen kan ook naar: info@tzho.nl
Ter Zake Het Ondernemershuis aan de Markt 3 is tot nader order gesloten
   
 
Ondernemers kunnen een beroep doen op de Tozo voor een tijdelijke inkomensondersteuning voor maximaal 3 maanden die het inkomen van ondernemers aanvult tot de voor hen geldende bijstandsnorm en een lening voor bedrijfskapitaal bij acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis.

Direct naar meest relevante informtie over de Tozo-regeling:

De gemeente Zoetermeer voert deze regeling uit voor ondernemingen gevestigd in Zoetermeer.
De Tozo-regeling kan vanaf 15 april worden aangevraagd via:


- www.zoetermeer.nl/tozo;
Doe hier de Tozo-check;
Meestgestelde vragen over Tozo.


Bij vragen kunt u met de gemeente Zoetermeer bellen via 14 079 toets 3.
 
 
Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Direct naar meest relevante informtie over de TOGS-regeling:

Aanvraag mogelijk m.i.v. 27 maart:

- Aanvragen tegemoetkoming;
- Uitbreiding regeling (30 maart);

Aanvragen tegemoetkoming op basis van 2e uitbreiding regeling kan met ingang van 15 april:

- 2e Uitbreiding regeling (7 april).
- Overzicht vastgestelde SBI-codes.


Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, telefonisch contact :
088 042 25 00 (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 20:00 uur, zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur).
 
 
De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Direct naar meest relevante informtie over de NOW-regeling:

Aanvraag mogelijk m.i.v. 6 april. De aanvraagperiode loopt t/m/ 31 mei.

- Aanvragen tegemoetkoming;
- Rekenhulp omzetverlies.

Vragen over NOW stelt u aan het UWV: 088 – 898 20 04
 
 
 
 
...