Corona update   |  Lees online
Volg Ter Zake: Twitter   Twitter   Linkedin
   
 
Beste ondernemer,

Het zijn onzekere tijden en wij begrijpen dat u zich zorgen maakt over uw gezondheid en die van uw werknemers maar ook over de toekomst van uw bedrijf. We realiseren ons heel goed dat de gevolgen van de COVID-19 crisis veel ondernemers direct in financiële problemen kan brengen.

Vanuit Gemeente Zoetermeer en Ter Zake het Ondernemershuis willen wij u informeren en duidelijkheid verschaffen over de gemeentelijke en landelijke steunmaatregelen.

Zoetermeer biedt ondersteuning
De gemeente Zoetermeer verzoekt u om contact op te nemen bij (financiële) problemen om samen te kijken naar de mogelijkheden en om u de weg te wijzen naar de juiste instanties. Dat kan via het gemeentelijk informatiepunt (GIP) via telefoonnummer  14 079.
De gemeente Zoetermeer wil u graag waar mogelijk ondersteuning bieden.

Informatie
Wij geven u mee om regelmatig de website van de gemeente Zoetermeer en Ter Zake het Ondernemershuis te raadplegen. Deze pagina’s worden (bijna dagelijks) aangepast met de meest actuele informatie voor ondernemers. Actuele informatie over de landelijke regelingen voor ondernemers vindt u bij het coronaloket van de KvK of de Rijksoverheid.

Naar aanleiding van de vele inkomende ondernemers- contacten bij de gemeente via 14 079, hieronder de stand van zaken per 3 april met betrekking tot de regelingen waarover de meeste vragen worden gesteld.

Aanvulling inkomen
Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) uit Rotterdam voert voor de gemeente Zoetermeer de regeling “Besluit Bijstandsverlening voor zelfstandigen” (Bbz) en de “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers”(Tozo) uit.

Bbz
Ondernemers kunnen een versnelde aanvraag voor een uitkering levensonderhoud (bijstand) doen als de ondernemer niet in aanmerking komt voor de Tozo.
Check: https://www.krijgiktozo.nl.


Regeling “Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers” (Tozo) nu beschikbaar

Met ingang van 3 april kunnen aanvragen voor de regeling Tozo  bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen uit Rotterdam (RBZ) worden ingediend.

Check: https://www.krijgiktozo.nl.
Let op: in tegenstelling tot wat de check aangeeft kunt u als ondernemer in Zoetermeer hier bij het RBZ uit Rotterdam terecht voor uw Tozo-aanvraag.

Overige regelingen waarover ondernemers vragen over stellen

Tegemoetkoming getroffen sectoren (TOGS)
Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19, eerder bekend gemaakt als Noodloket, een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Op 27 maart is de regeling geopend voor een specifieke groep ondernemers en kan alleen online worden aangevraagd. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 26 juni 2020. Ontbreekt uw SBI-code of wilt u uw SBI-code wijzigen. Lees dan hier hoe u dit kunt melden of aanpassen.


De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Met ingang van 6 april  kunnen ondernemers bij het UWV een aanvraag indienen. De aanvraag periode loopt tot en met 31 mei 2020. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Voor en door ondernemers
De ondernemersvereniging RVOZ en Floravontuur Businessclub kijken gezamenlijk hoe zij ondernemers van dienst kunnen zijn. Ondernemers worden uitgenodigd relevante informatie met beide ondernemersnetwerken te delen. Dit kan via de mail (secretariaat@rvoz.nl) of de speciale LinkedIn-groep die de ondernemersvereniging RVOZ met Floravontuur Promotie Zoetermeer heeft opengesteld.

Floravontuur Promotie Zoetermeer biedt via hun webpagina daarnaast ook informatie voor organisatoren van evenementen en festivals. 

Tenslotte vermelden we het initiatief “Help de (kleinere) ondernemers Zoetermeer” op de volgende openbare Facebook-pagina.

Nieuwe initiatieven
Corona hulp: Oproep Zuid-Hollandse maakindustrie! Steeds meer bedrijven willen een bijdrage leveren om de snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is geweldig. Helpt u ook mee?
Lees hier het artikel.

Jongerius Bakker bedankt voor de samenwerking met Plus Verheul (PLUS Retail) om de online bestellingen voor het LangeLand Ziekenhuis soepel te kunnen leveren.
Lees hier het artikel.

TIPS
Digital Help Squad
"Met elkaar kunnen wij veel meer. Dankzij digitale transformatie zijn we in staat om in tijden van ‘social distancing’ als maatschappij te blijven functioneren. Tegelijkertijd zijn kleine ondernemers, scholen en verpleeghuizen vaak digitaal nog niet klaar om aan de nieuwe eisen die corona aan ons stelt te voldoen. De Digital Help Squad helpt je daar graag een handje bij. Juist in tijden dat we even geen handen kunnen geven. Kom langs bij ons digitale spreekuurtje." Het eerstvolgende webinar is op dinsdag 7 april, 20.00 uur. 

Wij hopen dat deze situatie snel ten goede zal veranderen en we allemaal weer gezond en wel aan de slag kunnen. Tot die tijd blijven wij geloven in onze gezamenlijke veerkracht en creativiteit.

Team Ter Zake Het Ondernemershuis Zoetermeer

Disclaimer
Alle pagina’s in deze nieuwsbrief zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Ter Zake Het Ondernemershuis geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de geboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.
 
 

Meld u nu aan voor de Coronavirus update met maatregelen voor ondernemers!

Ja, ik meld mij aan

Heeft u acute financiële problemen? Laat het de gemeente Zoetermeer weten. U kunt de gemeente bereiken op 14 079.

Bel gerust!

Er is een team dat direct uw vraag kan eantwoorden of u wegwijs kan maken naar de juiste instanties.

Mailen kan ook naar: info@tzho.nl
Ter Zake Het Ondernemershuis aan de Markt 3 is tot nader order gesloten
   
 
 
 
...