Corona update   |  Lees online
Volg Ter Zake: Twitter   Twitter   Linkedin
   
 
Beste ondernemer,

Het zijn onzekere tijden en wij begrijpen dat u zich zorgen maakt over uw gezondheid en die van uw werknemers maar ook over de toekomst van uw bedrijf. We realiseren ons heel goed dat de gevolgen van de COVID-19 crisis veel ondernemers direct in financiële problemen kan brengen.

Gemeente Zoetermeer en Ter Zake het Ondernemershuis willen u helpen met informatie over de gemeentelijke en landelijke steunmaatregelen.

Via telefoonnummer  14 079 biedt de gemeente Zoetermeer u graag daar waar mogelijk ondersteuning.
 
Tozo 2 voor ondernemers in Zoetermeer nu aan te vragen
De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd t/m 30 september 2020. De Tozo 2-regeling is op 1 juni jl. ingegaan.

Voor zelfstandig ondernemers in de gemeente Zoetermeer staat hier alle informatie voor een aanvraag Tozo 2:

>> https://www.zoetermeer.nl/tozo.
 
Corona-proof activiteit organiseren?
De coronamaatregelen brengen voor ondernemers heel wat uitdagingen met zich mee. Twijfelt u of bepaalde activiteiten zijn toegestaan?

In Zoetermeer kunnen bedrijven, instellingen, verenigingen en stichtingen met vragen hierover terecht bij de gemeente via corona_ondernemen@zoetermeer.nl.

Omschrijf wat u van plan bent en vul dat aan met beeldmateriaal, zoals foto’s, plattegronden en tekeningen. Ook is het zinvol om alternatieve plannen te beschrijven. Mocht het plan van uw voorkeur niet akkoord zijn, dan kunnen die ook direct worden bekeken.

Handhavingsjuristen van de gemeente kijken naar uw plan(nen) en geven zo snel mogelijk antwoord. Zet in de mail ook uw contactpersoon bij de gemeente.
 
De gemeente Zoetermeer wil u snel duidelijkheid bieden.
 
Kortere betaaltermijn grootbedrijf goed voor financiële positie mkb
MKB-Nederland is verheugd dat grote bedrijven de rekening van hun mkb-leveranciers straks binnen 30 dagen moeten gaan betalen. 'Hier hebben we heel lang en heel hard voor gepleit', zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. 'Dit is goed voor de liquiditeitspositie van kleinere ondernemers én komt tegemoet aan hun doorgaans zwakkere onderhandelingspositie.'

>> Betalingstermijn grootbedrijf naar 30 dagen ...
 
Webinar over de SLIM-subsidie en de regeling MKB!dee
dinsdag 16 juni om 10:00 uur en 14:00 uur
VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische zaken en Klimaat op dinsdag 16 juni a.s. een webinar over twee aantrekkelijke subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf. Deze subsidieregelingen helpen ondernemers met het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Hoe is een verdere ontwikkeling van werknemers en van u zelf in te zetten voor een beter bedrijfsresultaat en betere werknemers?

>> Informatie en aanmelden ...
 
Webinar079 Zoetermeer: Corona op de werkvloer
Editie 2 - 17 juni, 16:00 uur
In Zoetermeer gaat Ruud Steggerda (directeur Floravontuur) in gesprek met Roel Swijnenburg en Jo Weerts. Met Roel Swijnenburg (LENGG) bespreken we de effecten van de anderhalvemeter samenleving op de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer. Jo Weerts (JWinfotainment) weet alles over de nieuwe set ondernemersregelingen van de overheid voor het bedrijfsleven en praat ons bij over de consequenties hiervan voor jouw onderneming. 

Tijdens het webinar kunnen vragen worden gesteld.

>> Informatie en inschrijving ...
 
Ondernemen in de 1,5 metereconomie
KvK Online Live event 17 en 25 juni 
Ondernemen in crisistijd vraagt veel van ondernemers. Je ondernemerskwaliteiten, zoals doorzettingsvermogen, creativiteit, flexibiliteit, lef, visie en besluitvaardigheid spreek je elke dag aan om te kunnen blijven ondernemen. Zeker nu de toekomst voor iedereen onzeker is.

In een tweetal KVK Online Live Events worden diverse onderwerpen behandeld om je businessmodel aan te passen aan de 1,5 metereconomie en deze toekomstgericht te maken.

>> Informatie en schrijving ...
 
Groei sneller. En beter. Neem deel aan de online events
nlgroeit - diverse events in juni
Samen groeien. Leren van elkaar. Dat is de insteek van ieder online event dat nlgroeit organiseert. In deze crisistijd brengt nlgroeit groeiondernemers digitaal samen. Ervaringen delen, uitdagingen bespreken en ondernemerskansen verkennen met gelijkgestemden. Een ding is zeker: er zijn inspirerende sprekers en ongelofelijk veel mogelijkheden om te leren.

>> Aankomende events ...
 
Zet uitdagingen om in kansen!
Veneco - diverse online events juni - december 
Behoefte aan kennis over het moderne werken? Over hoe uw onderneming de uitdagingen van nu kan omzetten in kansen voor straks?
Dan zijn de webinars van Venéco een praktische en doelgerichte manier om een stap verder te komen. In deze webinars stelt Venéco haar kennis en expertise beschikbaar aan ondernemers en managers (C-level) over de uitdagingen die worden ervaren en hoe het moderne werken deze kan omzetten in kansen. Nauw aansluitend bij uw business. Herkenbaar als het gaat om de uitdagingen en ontwikkelingen van deze tijd. De webinars van Venéco komen rechtstreeks uit de praktijk en zijn rechtstreeks toepasbaar voor uw organisatie of onderneming.

>> Informatie en inschrijven ...
 
Lees ook het artikel Dutch Innovation Factory (DIF) en Venéco
"Kennis delen is een gezamenlijke challenge".
 
In het kader van kennisdeling geven we in de nieuwsbrieven ook aandacht aan webinars en online presentaties voor ondernemers in Zoetermeer. Heeft u een interessante online bijeenkomst die u wilt delen? Laat het ons dan weten via info@tzho.nl.

We wensen u een fijn weekend en blijf gezond.

Met vriendelijke groeten,

Team Economie Zoetermeer
Team Ter Zake Het Ondernemershuis
 
Disclaimer: Alle pagina’s in deze nieuwsbrief zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Ter Zake Het Ondernemershuis geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de geboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.
 
 

Meld u nu aan voor de Coronavirus update met maatregelen voor ondernemers!

Ja, ik meld mij aan

Heeft u acute financiële problemen? Laat het de gemeente Zoetermeer weten. U kunt de gemeente bereiken op

14 079 toets 3.  Bel gerust!

Er is een team dat direct uw vraag kan beantwoorden of u wegwijs kan maken naar de juiste instanties.

Mailen kan ook naar: info@tzho.nl
Ter Zake Het Ondernemershuis aan de Markt 3 is tot nader order gesloten
   
 

Tozo 2.0

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voort-zetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomens ondersteuning krijgen voor levens onderhoud. Deze vult tot 1 oktober 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De verlengde regeling bevat een partnerinkomens toets.
Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal (maximaal €10.157), tegen een verlaagd rentepercentage.

Direct naar meest relevante informtie over de Tozo-regeling:

De gemeente Zoetermeer voert de Tozo-tegeling uit voor ondernemers gevestigd in Zoetermeer.

- www.zoetermeer.nl/tozo;
Doe hier de Tozo-check;
Meestgestelde vragen over Tozo.


Bij vragen kunt u met de gemeente Zoetermeer bellen via 14 079.
 
In Zoetermeer is aanvragen Tozo 2 mogelijk met ingang van 11 juni.

De einddatum van de regeling is 1 oktober 2020.
 
Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Direct naar meest relevante informtie over de TOGS-regeling:

Aanvraag mogelijk m.i.v. 27 maart:

- Aanvragen tegemoetkoming;
- Uitbreiding regeling (30 maart);

Aanvragen tegemoetkoming op basis van 2e uitbreiding regeling kan met ingang van 15 april:

2e Uitbreiding regeling (7 april);
- Overzicht vastgestelde SBI-codes.

- Uitbreiding regeling naar zorgondernemers, zoals praktijken van tandartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgwinkels (22 april);

Geregistreerde nevenactiviteiten toegevoegd (29 april);

- Check hier of u in aanmerking komt

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, telefonisch contact :
088 042 25 00 (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 20:00 uur, zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur).
 
Einddatum regeling: 26 juni 2020
De TOGS wordt opgevolgd door de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Zie voor meer informatie het kader TVL. 
 
Digitale TOGS regelhulp
 
De digitale regelhulp helpt u om te bepalen of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming schade COVID-19 van € 4.000. Na het beantwoorden van alle vragen weet u meteen of u in aanmerking komt.

- Doe hier de TOGS- check.
 
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling

Direct naar meest relevante informtie over de TVL-regeling:

-Informatie over de TVL van de KvK;
-Informatie over de TVL van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vragen over de TVL stelt u aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: 088 – 042 25 00
 
Aanvragen kan vanaf 15 juni. De regeling gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 1 oktober 2020.
 
De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Direct naar meest relevante informtie over de NOW-regeling:

Aanvraag mogelijk m.i.v. 6 april. De aanvraagperiode loopt t/m/ 31 mei.

- Aanvragen tegemoetkoming;
- Rekenhulp omzetverlies.

Vragen over NOW stelt u aan het UWV: 088 – 898 20 04
 
Einddatum regeling: 5 juni 2020.

NOW 2.0

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.
De NOW 2 regeling is aan te vragen vanaf 6 juli en loopt over de maanden juni, juli, augustus en september.
 
Coronacalculator
 
Bereken hoe corona-regelingen uw onderneming helpen.

De coronacalculator geeft u direct inzicht in de relevante steun-regelingen van overheden en financiële instellingen.

- Naar de coronacalculator.
 
KVK Corona regelingencheck
 
Op basis van een paar vragen, krijgt u inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor u belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

- Naar de regelingencheck.