Corona update   |  Lees online
Volg Ter Zake: Twitter   Twitter   Linkedin
   
 
Beste ondernemer,

Het zijn onzekere tijden en wij begrijpen dat u zich zorgen maakt over uw gezondheid en die van uw werknemers maar ook over de toekomst van uw bedrijf. We realiseren ons heel goed dat de gevolgen van de COVID-19 crisis veel ondernemers direct in financiële problemen kan brengen.

Gemeente Zoetermeer en Ter Zake het Ondernemershuis willen u helpen met informatie over de gemeentelijke en landelijke steunmaatregelen.

Via telefoonnummer  14 079 toets 3 biedt de gemeente Zoetermeer u graag daar waar mogelijk ondersteuning.
 
Update Tozo 2 voor ondernemers in Zoetermeer
De gemeente Zoetermeer heeft alle informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 2) staan op www.zoetermeer.nl/tozo

Aanvraag indienen
Voor Tozo 2 moet een aanvraag ingediend worden, ook door de ondernemers die al eerder een aanvraag hebben ingediend voor de Tozo 1 die liep van 1 maart tot 31 mei.
Aanvragen Tozo 2 kan vanaf maandag 15 juni. Voor zelfstandige ondernemers die ook Tozo 1 hebben aangevraagd zal een verkort formulier komen zodat het aanvragen minder tijd kost.

Heeft u helemaal geen geld meer? Dan komt u misschien in aanmerking voor de regeling Broodnood (zie www.zoetermeer.nl/tozo -> klik op: "Wat moet ik doen?").

Wijzigingen TOZO-1 aanvraag doorgeven
Krijgt u de uitkering of heeft u deze aangevraagd? Dan bent u verplicht om de gemeente te informeren wanneer er veranderingen zijn in uw inkomen of in uw persoonlijke situatie. Wijzigingen geeft u door via Aanvraag Tozo wijzigen.
 
Nieuwe regeling voor flexwerkers
3 juni - Er komt een regeling voor flexwerkers: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract, die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft UWV de opdracht gegeven om de TOFA uit te voeren. De verwachting is dat de precieze inhoud van deze regeling volgende week (redactie: week 24) bekend wordt gemaakt.
Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket op 22 juni a.s. te openen en gedurende drie weken open te stellen.

>> UWV - Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten;
>> Rijksoverheid - Kamerbrief invoering TOFA regeling
 
Aan welke IT-kennis heeft uw onderneming behoefte?
De mkb digiwerkplaats Zoetermeer is hard op zoek naar ondernemers die in juni tijd hebben om zich (op afstand) te laten interviewen door een student.
Om de dienstverlening van de mkb digiwerkplaats toe te spitsen op de behoefte van ondernemers voeren studenten een onderzoek uit. Hiervoor is de input van ondernemers uiteraard van groot belang. Ben je ondernemer en lukt het om tijd vrij te maken voor een student interview? Meld je aan bij de werkplaats via: mkbdigiwerkplaats@dutchinnovationfactory.nl. We zijn er ontzettend mee geholpen en wellicht kunnen we in de toekomst iets voor jou betekenen.

Ben je benieuwd of nieuwe technologieën iets kunnen betekenen voor jouw bedrijfsvoering? Leg je vraag neer bij de mkb digiwerkplaats en wij denken met je mee.

>> IT-studenten bieden eerste hulp bij praktische digitale vragen!
 
Protocollen: zo zit het
De meeste branches hebben protocollen gemaakt waarin de maatregelen staan vermeld om besmetting en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de protocollen staat hoe de richtlijnen van het RIVM naar de praktijk vertaald kunnen worden. Die plannen heb je waarschijnlijk al naar je eigen bedrijf doorvertaald of je bent daarmee bezig. Maar wat is de waarde van een protocol in vergelijking met de andere regelgeving? Hoe kun je daar als ondernemer het beste mee omgaan? En hoe zit het met de handhaving?

>> Lees hier het hele artikel ...
>> Check hier de noodverordening van de veiligheidsregio Haaglanden van 1 juni 2020 ...
 
Groei sneller. En beter. Neem deel aan de online events.
nlgroeit - diverse events in juni
Samen groeien. Leren van elkaar. Dat is de insteek van ieder online event dat nlgroeit organiseert. In deze crisistijd brengt nlgroeit groeiondernemers digitaal samen. Ervaringen delen, uitdagingen bespreken en ondernemerskansen verkennen met gelijkgestemden. Een ding is zeker: er zijn inspirerende sprekers en ongelofelijk veel mogelijkheden om te leren.

>> Aankomende events ...
 
Webinar over de SLIM-subsidie en de regeling MKB!dee
dinsdag 16 juni om 10:00 uur en 14:00 uur
VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische zaken en Klimaat op dinsdag 16 juni a.s. een webinar over twee aantrekkelijke subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf. Deze subsidieregelingen helpen ondernemers met het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Hoe is een verdere ontwikkeling van werknemers en van u zelf in te zetten voor een beter bedrijfsresultaat en betere werknemers?

>> Informatie en aanmelden ...
 
In het kader van kennisdeling geven we in de nieuwsbrieven ook aandacht aan webinars en online presentaties voor ondernemers in Zoetermeer. Heeft u een interessante online bijeenkomst die u wilt delen? Laat het ons dan weten via info@tzho.nl.

We wensen u een fijn weekend en blijf gezond.

Met vriendelijke groeten,

Team Economie Zoetermeer
Team Ter Zake Het Ondernemershuis
 
Disclaimer: Alle pagina’s in deze nieuwsbrief zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Ter Zake Het Ondernemershuis geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de geboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.
 
 

Meld u nu aan voor de Coronavirus update met maatregelen voor ondernemers!

Ja, ik meld mij aan

Heeft u acute financiële problemen? Laat het de gemeente Zoetermeer weten. U kunt de gemeente bereiken op

14 079 toets 3.  Bel gerust!

Er is een team dat direct uw vraag kan beantwoorden of u wegwijs kan maken naar de juiste instanties.

Mailen kan ook naar: info@tzho.nl
Ter Zake Het Ondernemershuis aan de Markt 3 is tot nader order gesloten
   
 

Tozo 2.0

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voort-zetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomens ondersteuning krijgen voor levens onderhoud. Deze vult tot 1 oktober 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De verlengde regeling bevat een partnerinkomens toets.
Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal (maximaal €10.157), tegen een verlaagd rentepercentage.

Direct naar meest relevante informtie over de Tozo-regeling:

De gemeente Zoetermeer voert de Tozo-tegeling uit voor ondernemers gevestigd in Zoetermeer.

- www.zoetermeer.nl/tozo;
Doe hier de Tozo-check;
Meestgestelde vragen over Tozo.


Bij vragen kunt u met de gemeente Zoetermeer bellen via 14 079 toets 3.
 
Aanvragen Tozo 2 is mogelijk met ingang van 15 juni.

De einddatum van de regeling is 1 oktober 2020.
 
Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Direct naar meest relevante informtie over de TOGS-regeling:

Aanvraag mogelijk m.i.v. 27 maart:

- Aanvragen tegemoetkoming;
- Uitbreiding regeling (30 maart);

Aanvragen tegemoetkoming op basis van 2e uitbreiding regeling kan met ingang van 15 april:

2e Uitbreiding regeling (7 april);
- Overzicht vastgestelde SBI-codes.

- Uitbreiding regeling naar zorgondernemers, zoals praktijken van tandartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgwinkels (22 april);

Geregistreerde nevenactiviteiten toegevoegd (29 april);

- Check hier of u in aanmerking komt

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, telefonisch contact :
088 042 25 00 (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 20:00 uur, zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur).
 
Einddatum regeling: 26 juni 2020
De TOGS wordt opgevolgd door de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). Zie voor meer informatie het kader TVL. 
 
Digitale TOGS regelhulp
 
De digitale regelhulp helpt u om te bepalen of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming schade COVID-19 van € 4.000. Na het beantwoorden van alle vragen weet u meteen of u in aanmerking komt.

- Doe hier de TOGS- check.
 
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling

Direct naar meest relevante informtie over de TVL-regeling:

-Informatie over de TVL van de KvK;
-Informatie over de TVL van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vragen over de TVL stelt u aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: 088 – 042 25 00
 
Aanvragen kan vanaf 15 juni. De regeling gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 1 oktober 2020.
 
De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Direct naar meest relevante informtie over de NOW-regeling:

Aanvraag mogelijk m.i.v. 6 april. De aanvraagperiode loopt t/m/ 31 mei.

- Aanvragen tegemoetkoming;
- Rekenhulp omzetverlies.

Vragen over NOW stelt u aan het UWV: 088 – 898 20 04
 
Einddatum regeling: 5 juni 2020.

NOW 2.0

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.
De NOW 2 regeling is aan te vragen vanaf 6 juli en loopt over de maanden juni, juli, augustus en september.
 
Coronacalculator
 
Bereken hoe corona-regelingen uw onderneming helpen.

De coronacalculator geeft u direct inzicht in de relevante steun-regelingen van overheden en financiële instellingen.

- Naar de coronacalculator.
 
KVK Corona regelingencheck
 
Op basis van een paar vragen, krijgt u inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op uw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor u belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

- Naar de regelingencheck.